SFO

SFO
Velg kontakt eller send oss en epost til gjovik@steinerskolen.no

SFO Generelt telefonnummer til SFO

Telefon: 94 16 56 33
Dani Skjellerud SFO-leder

Telefon: 94 16 56 33

Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten
Østre Totenveg 14, 2816 Gjøvik // Tlf.: 61 13 27 80 // org:971 520 620 // gjovik@steinerskolen.no

Attachments