Karakterfri skole

Steinerskolen er en karakterfri skole som bestreber seg på å gi elevene lærelyst! Forskningen støtter oss i at karakterer ikke er veien å gå: «Det er et økende fokus i skolen på prestasjon knyttet til at man skal være flink. Men barn har ofte glede av å lære uten å måtte forholde seg til en belønning. Gleden i seg selv gjør at de presterer. Karakterer kan virke hemmende i en slik læreprosess».
Steinerskolen er en karakterfri skole som bestreber seg på å gi elevene lærelyst! Forskningen støtter oss i at karakterer ikke er veien å gå: «Det er et økende fokus i skolen på prestasjon knyttet til at man skal være flink. Men barn har ofte glede av å lære uten å måtte forholde seg til en belønning. Gleden i seg selv gjør at de presterer. Karakterer kan virke hemmende i en slik læreprosess».