Trygg oppvekst

Trygg Oppvekst
Fra januar 2019 starter vi med kursing av prosessledere ved skolen vår. Dette er kursing i å holde samtalegrupper med elevene på skolen.

Trygg Oppvekst er bygd på salutogenteori – friskhetsfokuset står sentralt gjennom alle deler av programmet.
Temaer i gruppene er:
Åpenhet & kommunikasjon
Tanker & følelser
Selvbilde & identitet
Forelskelse & seksualitet
Rus & avhengighet
Nettbruk & teknologi
Mobbing & krenkende adferd
Fremtiden & verdier
Valg & konsekvens