Trygg oppvekst

Vi holder nå på med kursing av prosessledere innen programmet Trygg oppvekst. Til høsten starter vi opp med samtalegrupper fra 5. klasse og opp til 10. Temaene vil være aldersbestemt. Les gjerne mer her:
http://www.tryggoppvekst.no