Priser/foreldrebetaling skole og sfo

Foreldrebetaling skole:

Satser, foresatte bidrag ved Steinerskolen Gjøvik-Toten:

Ett barn: Kr. 1 400,- pr. mnd. i 12 måneder. To barn: Kr. 2 100,- pr. mnd. i 12 måneder.
Tre barn: Kr. 2 450,- pr. mnd. i 12 måneder.

Foredrebetaling sfo:

Nye satser f.o.m. mars

Heltidsplass kr. 2.250 + mat kr. 150
Halvtidsplass kr. 1.600 + mat kr. 80