Steinerskolens markeder

Steinerskolens markeder

Hvert år arrangeres det et julemarked og et vårmarked. Markedene er viktige sosiale høydepunkter i skoleåret. I månedene før et marked arbeides det i ulike grupper blant elever, lærere og foreldre med å lage produkter til markedet. Elevene øver også på kulturelle innslag som vises på markedet. Salget som foregår på markedene skaffer inntektene til FAU.

Markedet er altså et samarbeidsprosjekt mellom foreldre og skolen, med foreldrene som de hovedansvarlige. Det velges en eller to representanter fra hver klasse til hvert av markedene. Representantene kan samles til møter underveis. Det vil bli delegert ut oppgaver klassevis eller til enkeltpersoner. Det er alltid enkeltpersoner som spesialiserer seg eller er god på spesielle oppgaver. Der spørres det ofte direkte fra komiteen. Ekspempler på dette hos oss er musikk, dukketeater, ansiktsmaling. Markedene har en hovedkomite bestående av to til tre foreldre og en lærer. Om det ikke er en satt komite fra tidligere eller forrige skoleår og ingen melder seg frivillig inn i komiteen, velges det en fra 3, 6 og 9 klasse som kan sitte i komiteen. FAU skal til enhver tid ha oversikt over dette.