Velkommen som foreldre ved Steinerskolen Gjøvik-Toten

Kjære nye elev og foreldre!
Vi vil gjerne ønske dere velkommen til klassen som ny elev og foreldre fra oss foreldre! Her kommer litt informasjon som kan være nyttig. Kom gjerne med spørsmål om alt dere ellers måtte lure på til de andre foreldrene i klassen, klassekontaktene eller til lærere.
Vi oppfordrer dere til å lese nøye igjennom skoleruta (finnes på skolens hjemmeside), følge med på fredagslappen, og sette dere inn i skolens hvem, hva, hvor, eller telefon- og adresselisten som den også kalles. Fredagslappen sendes ut til alle hver uke. Her kommer mye løpende informasjon. Når kontorpersonalet har fått e-postadressen deres får dere fredagslappen! Kontorets e-postadresse: gjovik@steinerskolen.no Skolens nettside: www.steinerskolengjovik-toten.no/ FAU e-postadresse: ffgtsteinerskole@gmail.com

Foreldrenes ansvar på Steinerskolen er følgende:
● Arrangere Julemarkedet (ulike oppgaver følger klassetrinn)
● 17. mai feiring på skolens område (5.kl. har hovedansvar)
● Arrangere Vårmarkedet (ulike oppgaver følger klassetrinn)
● Høstdugnad og vårdugnad
● Klasseromsvask etter egen liste (maks en klasse hvis det er flere søsken på skolen)
● Vaskedugnad ved skoleslutt

Alle disse oppgavene er oppgaver som bringer foreldregruppen tettere sammen. Markedene våre er vi veldig stolte av, da jobber alle som er tilknyttet skolen sammen for å få til en vellykket markedsdag. Det å skape et felleskap er det viktigste målet med markedene. Markedene bidrar også til markedsføring av skolen og gir økonomiske midler som FAU kan bevilge etter søknad til gode formål knyttet til skolen. Markedene er også en fin mulighet for alle i nærmiljøet å bli bedre kjent med skolen vår.

Det finnes flere verv som skal fylles i løpet av et år og en klasses livsløp:
● Julemarkedsrepresentant: Har ansvar for klassens aktivitet på markedsdagen og i forkant. Møter på felles møter for alle julemarkedsrepresentantene på skolen og er et bindeledd mellom hovedkomiteen og klassen.
● Vårmarkedsrepresentant: Har ansvar for klassens aktivitet på markedsdagen og i forkant. Møter på felles møter for alle vårmarkedsrepresentantene på skolen og er et bindeledd mellom hovedkomiteen og klassen.
● Klassekontakt: Deltar i foreldreforum (skolens FAU), delegerer ansvar, jobber tett med lærer om foreldremøter, kjøper inn gaver, er et bindeledd i mellom skole og foreldre.
● Kasserer: Ber foreldre å bidra til klassekassen og holder oversikt over klassens økonomi. (kan være samme person som klassekontakt)
Ellers kan man bidra med hva som helst, FAU jobber med å opprette en ressursbank. Eksempler: Kan du sy, snekre, er du kyndig i data, kjører du gravemaskin, kan du bli med på tur eller har dere et gjesterom? Og liknende er flotte resurser som skolen kan ha stor nytte av. Da kan det være man får en telefon en gang om man kan hjelpe til med et eller annet. Dette er helt frivillig vel å merke. Bidrag til ressursbanken meldes til klassekontakten i klassen dere tilhører eller FAU på mail ffgtsteinerskole@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)