Vi søker klasselærer til ungdomsskolen fra den 01.08.20

Stilling som klasselærer og faglærer ved Steinerskolen Gjøvik-Toten

Om oss
Steinerskolen Gjøvik-Toten har både barne -og ungdomsskole. Vi ligger idyllisk til ved Mjøsa og har et godt og sosialt miljø på skolen, både blant elever, foreldre og ansatte.
Beskrivelse av stillingen

Skolen søker engasjert lærer med formell kvalifikasjon for undervisning.

Det er en forutsetning at du har erfaring med eller vilje til å videreutdanne deg i steinerskolens pedagogikk og idégrunnlag, hvis du ikke allerede har det.. Personlig egnethet vil også bli vektlagt.

Vi kan tilby en travel og hyggelig Steinerskole med tett oppfølging fra både daglig leder og pedagogisk leder ,ryddige lønns- og arbeidsvilkår og gode kolleger.

Ønskede kvalifikasjoner
• Godkjent lærerutdanning.
• Kjennskap til og erfaring med Steinerskolens idé og praksis, eller vilje til slik videreutdanning
• Personlig egnethet

Andre opplysninger
• Nærmeste leder: Daglig leder Kari Wilhelmsen
• Stillingstype: Fast.
• Omfang: 100% stilling
• Arbeidstid: I henhold til arbeidsplan.
• Lønn og ferie: Lønn etter avtale. Medlemskap i SPK og forsikring. Ferie og avspasering i henhold til skolens lønns- og arbeidsvilkår.
• Krav om Politiattest: Den som tilsettes må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest
Kontakt
• Daglig leder Kari Wilhelmsen (99 53 05 44) evt sentralbordet (61 13 27 80)

Søknadsfrist
• Snarest,
Tiltredelse 01.08.20

Søke stillingen
• Søknad sendes til kari.wilhelmsen@steinerskolen.no eller per post til: Steinerskolen Gjøvik-Toten, Østre Totenv 14, 2816 Gjøvik.