Morgenklubb

Morgenklubb

Fra og med 06.01.20 vil det bli tilbud om morgenaktivitet til elever ved alle klassetrinn. Tilbudet har fått navnet «morgenklubb» og inngår i det pågående Læringsmiljøprosjektet. Målet er å gi elevene en god start på skoledagen, bidra til at de blir kjent med hverandre på tvers av klassetrinn og fremme et godt skolemiljø. Tilbudet er utviklet i samarbeid med FAU, og er første omgang et prøveprosjekt for skoleåret 2019/2020, andre semester.
Aktiviteter og innhold vil bli tilpasset deltagere, vær og årstid, og vil være en kombinasjon av sosial og fysisk aktivitet inne og ute.

Åpningstid: kl. 07.30 – 08.45 alle skoledager.
Møtested: Gulhuset, inngang til venstre.
Det vil være mulig å ta med matpakke hjemmefra å spise der.

Tilbudet er spesielt beregnet på de som trenger et sted å være før skolestart, som kommer tidlig til skolen, ønsker noen å snakke med på morgenen, ønsker å bli bedre kjent med elever på andre klassetrinn og eldre elever som ønsker å bidra til de yngre.
Alle er velkommen til en tur innom når de ønsker det.