Daglig leder søkes!

Vi ønsker en trygg og samlende leder som kan utvikle, inspirere og lede skolen til å bli en fremtidsrettet steinerskole. Steinerskolen underviser etter egen læreplan basert på Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper, godkjent av Utdanningsdirektoratet. Vi tilbyr dyktige kollegaer, flotte elever og engasjerte foresatte. Stillingen innebærer spennende utfordringer både personlig, faglig og organisatorisk.

Som daglig leder vil du:

· ha administrativt ansvar, og overordnet pedagogisk ansvar for skolen. Dette i nært samarbeid med ledergruppen og øvrige kollegaer ved skolen

· videreutvikle skolen i samarbeid med skolens styre, og samtidig sikre effektiv og forsvarlig drift i henhold til lovverket for friskoler og stiftelser og i tråd med Steinerskolens læreplan

· ha personalansvar og økonomisk ansvar og rapportere til skolens styre v/styreleder

Ønskede kvalifikasjoner:

· Erfaring og kompetanse innenfor ledelse, økonomi og organisasjonsutvikling

· Erfaring og kompetanse fra skole/undervisning

· Innsikt og forståelse for steinerpedagogikk

· Gode kommunikasjon-, samarbeids-, og gjennomføringsevner

· Evne til å motivere og inspirere personalet

Lønn etter avtale og medlemskap i Statens pensjonskasse.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ønsket tiltredelse 01.08.20.

Stillingen er et åremål på fem år og kan forlenges av skolens styre. Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Randi Parelius Nyheim, tlf. 47367802.

Søknad med CV sendes til Steinerskolen Gjøvik-Toten, Østre Toten veg 14, 2816 Gjøvik, eller på epost til sttgunde@online.no. Søknadsfrist: 14. april 2020.