Author Archives: Kari Wilhelmsen

Materialvalg

Gode materialer forteller oss at det vi gjør er verdifullt I steinerpedagogikken anses sanseerfaringer som en viktig kilde til utvikling, livskraft og trivsel. Når man er oppmerksom på dette vil også valg av materialene barna skal arbeide med, få stor betydning. Her følger en oversikt av noen av materialene, som dekkes av skolepengene. Bivoks til […]

Hverdagen på SFO

1. Mat Når det kommer til våre måltider på sfo, etterstreber vi å servere mat som både er populært hos barna, samtidig som det skal være god næring. Da i form av Grove brød/knekkebrød, grove meltyper, lite sukker osv. Hver dag har barna anledning til å være med på kjøkkenet, hvor maten lages og forberedes. […]

Steinerpedagogikken 100 år

STEINERSKOLEN 100 ÅR- 2019 Steinerskoleforbundet forbereder seg til steinerskolens store jubileum! Vi planlegger flere begivenheter dette året, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt under den samlende tittel MITT SKIP ER LASTET MED, hvor alle våre 31 eventyrlige skuters egenart og mangfold skal feires med brask og bram! Skipet symboliserer steinerskolens lange ferd gjennom 100 år, og […]

Fenomenologisk undervisning

Det er ofte blitt registrert og beklaget at interessen for naturfagene synker utover i skoleløpet. Mange elever opplever naturfagene som teoritunge eller tørre, slik at de ikke tenner deres begeistring og nysgjerrighet. Samtidig ser vi at mange unge, også de som sliter med teorien, viser et ekte engasjement for natur- og miljøspørsmål, for dyrs rettigheter […]

Eurytmifaget

Eurytmi er et fag som praktiseres i alle steinerskoler over hele verden. Musikkens og språkets grunnelementer danner utgangspunktet for eurytmisk dans, hvor oppmerksomheten rettes mot kvalitative nyanser i forhold til klanger, språklyder, puls og rytmer. I praksis forsøker man å fremstille dikt så vel som musikk inn i uttrykksfulle, eurytmisk-dansende bevegelser, gjennom å ta frem […]