Vedtekter SFO

VEDTEKTER FOR FRITIDSHJEMMET (SKOLEFRITIDSORDNINGEN) VED STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN 1. FORMÅL Fritidshjemmet (SFO) er et frivillig pedagogisk tilrettelagt fritidstilbud fortrinnsvis for barn i 1.-4. klasse. SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag. Opplæringslovens krav om elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø er også gjeldende i skolefritidsordningen (jfr Opplæringslova § 9a). Innhold Innhold og virksomhet skal […]

Posted in SFO

Stiftelsedokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik-Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik – Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik – Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter ved Steinerskolen Gjøvik – Toten, Østre Totenvei 14, 2816 Gjøvik. 16.10.2018 ble det avholdt årsmøte i stiftelsen Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik-Toten, følgende endringer ble gjort: FAU leders funksjonstid ble endret […]

Steinerskolens markeder

Steinerskolens markeder Hvert år arrangeres det et julemarked og et vårmarked. Markedene er viktige sosiale høydepunkter i skoleåret. I månedene før et marked arbeides det i ulike grupper blant elever, lærere og foreldre med å lage produkter til markedet. Elevene øver også på kulturelle innslag som vises på markedet. Salget som foregår på markedene skaffer […]

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Fremme felles interesser Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) fremmer felles interessene til foreldrene, og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU arbeider for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape […]

Materialvalg

Gode materialer forteller oss at det vi gjør er verdifullt I steinerpedagogikken anses sanseerfaringer som en viktig kilde til utvikling, livskraft og trivsel. Når man er oppmerksom på dette vil også valg av materialene barna skal arbeide med, få stor betydning. Her følger en oversikt av noen av materialene, som dekkes av skolepengene. Bivoks til […]