Category Archives: Om oss

Vedtekter SFO

VEDTEKTER FOR FRITIDSHJEMMET (SKOLEFRITIDSORDNINGEN) VED STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN 1. FORMÅL Fritidshjemmet (SFO) er et frivillig pedagogisk tilrettelagt fritidstilbud fortrinnsvis for barn i 1.-4. klasse. SFO skal bygge på skolens verdigrunnlag. Opplæringslovens krav om elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø er også gjeldende i skolefritidsordningen (jfr Opplæringslova § 9a). Innhold Innhold og virksomhet skal […]

Posted in SFO

Steinerskolens markeder

Steinerskolens markeder Hvert år arrangeres det et julemarked og et vårmarked. Markedene er viktige sosiale høydepunkter i skoleåret. I månedene før et marked arbeides det i ulike grupper blant elever, lærere og foreldre med å lage produkter til markedet. Elevene øver også på kulturelle innslag som vises på markedet. Salget som foregår på markedene skaffer […]

Hverdagen på SFO

1. Mat Når det kommer til våre måltider på sfo, etterstreber vi å servere mat som både er populært hos barna, samtidig som det skal være god næring. Da i form av Grove brød/knekkebrød, grove meltyper, lite sukker osv. Hver dag har barna anledning til å være med på kjøkkenet, hvor maten lages og forberedes. […]

Posted in SFO

SFO

SFO Velg kontakt eller send oss en epost til gjovik@steinerskolen.no SFO Generelt telefonnummer til SFO Telefon: 94 16 56 33 Dani Skjellerud SFO-leder Telefon: 94 16 56 33 Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten Østre Totenveg 14, 2816 Gjøvik // Tlf.: 61 13 27 80 // org:971 520 620 // gjovik@steinerskolen.no Attachments vedtekter_sfo (147 kB)

Posted in SFO

Administrasjon

Adminstrasjon Velg kontakt eller send oss en epost til gjovik@steinerskolen.no Kari Wilhelmsen Daglig leder Telefon: 61 13 27 80 Solveig Thale Nagell Kontor- Administrasjon Telefon: 61 13 27 80 Kari Brøtmet (vikar)Kontor- Administrasjon Telefon: 61 13 27 80 Steinerskolen Gjøvik-Toten Generelle henvendelser Telefon: 61 13 27 80 Synnøve Eidsvoll Pedagogisk leder Ingvild Rudberg-Thorvaldsen Sosiallærer Telefon: […]