Category Archives: Pedagogikk

Innskriving nye førsteklassinger høsten 2020. Vi sees den 14.11.19 kl 1730

Klasserom første klasse

Kjære snart førsteklassing og foreldre. Steinerskolen Gjøvik-Toten er en friskole som holder til ved Mjøsa’s bredd på Gjøvik. Skolen vår ønsker nå å invitere dere til å bli mer kjent med oss og hvilket tilbud vi har til elevene våre. Vi ønsker oss enda flere 1.klassinger til neste år. Det er første skoleår og det […]

Materialvalg

Gode materialer forteller oss at det vi gjør er verdifullt I steinerpedagogikken anses sanseerfaringer som en viktig kilde til utvikling, livskraft og trivsel. Når man er oppmerksom på dette vil også valg av materialene barna skal arbeide med, få stor betydning. Her følger en oversikt av noen av materialene, som dekkes av skolepengene. Bivoks til […]

Fenomenologisk undervisning

Det er ofte blitt registrert og beklaget at interessen for naturfagene synker utover i skoleløpet. Mange elever opplever naturfagene som teoritunge eller tørre, slik at de ikke tenner deres begeistring og nysgjerrighet. Samtidig ser vi at mange unge, også de som sliter med teorien, viser et ekte engasjement for natur- og miljøspørsmål, for dyrs rettigheter […]

Eurytmifaget

Eurytmi er et fag som praktiseres i alle steinerskoler over hele verden. Musikkens og språkets grunnelementer danner utgangspunktet for eurytmisk dans, hvor oppmerksomheten rettes mot kvalitative nyanser i forhold til klanger, språklyder, puls og rytmer. I praksis forsøker man å fremstille dikt så vel som musikk inn i uttrykksfulle, eurytmisk-dansende bevegelser, gjennom å ta frem […]

Spesialpedagogikk

Steinerskolen Gjøvik-Toten har rutiner for å fange opp elever med ulike vansker. Det gjelder språkvansker, lese- og skrivevansker, dysleksi, matematikkvansker, sosial-emosjonelle vansker og konsentrasjonsvansker. Kartlegging av fagvansker For å oppdage elever med fagvansker har skolen en plan for kartlegging. Da Steinerskolen har en annen progresjon enn offentlig skole, er det ikke hensiktsmessig å gjennomføre offentlige […]

Hovedfagstimen i Steinerskolen

OM HOVEDFAGSTIMEN I STEINERSKOLEN Av Svein Bøhn Den lange hovedfagstimen ved skoledagens begynnelse er et særmerke for Steinerskolen. At disse timene også henger sammen i perioder på 2-5 uker med samme faglige tema, bidrar ytterligere til å styrke det kontinuerlige, samlende i undervisningen. Før elevene går inn i klasserommet, blir det møtt av klasselærer som […]