Category Archives: Pedagogikk

Kort om pedagogikken i Steinerskolen

Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Elevene skal i voksen alder kunne forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ. Dette krever fordypning som arbeidsform: Gjennom periodeundervisning der elevene får konsentrert seg om lærestoffet gjennom 3-4 […]