Kategori

Læringsmiljøprosjektet

Steinerskolen engasjerte seg høsten 2018 i Læringsmiljøprosjektet. Dette er et prosjekt som går over 2 år. Det er opprettet en arbeidsgruppe ved skolen som leder arbeidet i å skape et godt læringsmiljø på skolen. Både arbeidsgruppen og resten av kollegiet har jevnlige samlinger hvor vi kurses i og planlegger arbeidet for å få på plass […]

Trygg oppvekst

Trygg Oppvekst Fra januar 2019 starter vi med kursing av prosessledere ved skolen vår. Dette er kursing i å holde samtalegrupper med elevene på skolen. Trygg Oppvekst er bygd på salutogenteori – friskhetsfokuset står sentralt gjennom alle deler av programmet. Temaer i gruppene er: Åpenhet & kommunikasjon Tanker & følelser Selvbilde & identitet Forelskelse & […]

Spesialpedagogikk

Steinerskolen Gjøvik-Toten har rutiner for å fange opp elever med ulike vansker. Det gjelder språkvansker, lese- og skrivevansker, dysleksi, matematikkvansker, sosial-emosjonelle vansker og konsentrasjonsvansker. Kartlegging av fagvansker For å oppdage elever med fagvansker har skolen en plan for kartlegging. Da Steinerskolen har en annen progresjon enn offentlig skole, er det ikke hensiktsmessig å gjennomføre offentlige […]

Endringer i inntaksreglement fra den 20.september 2018

INNTAKSREGLEMENT Steinerskolen Gjøvik – Toten er et faglig/pedagogisk alternativ med egen godkjent læreplan. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole, og har hele landet som inntaksområde, jf. friskolelova § 3-1 første ledd og opplæringslova § 2-1 tredje ledd. Søknad om skoleplass skal behandles etter forvaltningslovens regler. Inntaksprosedyre Skriftlig søknad […]